اطلاعیه ها

اطلاعیه های عمومی

- دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 97 و ارشد ورودی 99 در صورت عدم فراغت از تحصیل، سریعا نسبت به پیگیری و اخذ مجوز سنوات ارفاقی نظام وظیفه برای ترم 14021 ابتدا به سامانه سخا و سپس به کارشناس نظام وظیفه دانشگاه مراجعه نمایند

- به اطلاع دانشجویانی که جهت افزایش سنوات و بازگشت به تحصیل از طریق کمیسیون موارد خاص موافقت شده است از بابت نظام وظیفه و ثبت حکم به آقای بهبودنیا و پرداخت شهریه به خانم علیزاده در قسمت مالی دانشگاه  اقدام فرمایید.

- دانشجویان محترم بعد از ورود به سیستم آموزشی سماوب، در صورت بروز هرگونه مشکل در انتخاب واحد  با کارشناس رشته خود تماس حاصل فرمایند. شماره کارشناسان در اطلاعیه دانشجویان قابل رویت می باشد.

- به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی می رساند تعداد دروس قابل حذف و اخذ در بازه حذف و اضافه، فقط 2درس اخذ و 2 درس اضافه مقدور می باشد.

- دانشجویان محترم جهت اخذ مرخصی یا حذف ترم با احتساب در سنوات از طریق مدیریت درخواست و جهت اخذ مرخصی یا حذف ترم بدون احتساب در سنوات از طریق سامانه سجاد، کمیسیون موارد خاص اقدام فرمایید.

- به اطلاع دانشجویان کارشناسی که سه بار مشروط بار اول شده اند می رساند، جهت درخواست بازگشت به تحصیل از طریق سامانه سجاد کمیسیون موارد خاص اقدام فرمایید.

- دانشجویان محترم بعد از ورود به سیستم آموزشی سما، در صورت بروز هرگونه مشکل در انتخاب واحد  با کارشناس رشته خود تماس حاصل فرمایند.

دانشکده فناوریهای صنعتی: خانم فرجاد کارشناس رشته مهندسی برق و کامپیوتر با شماره 31980515 و خانم رشیدی کارشناس رشته مهندسی صنایع و اپتیک لیزر با شماره 31980514

دانشکده انرژی های تجدیدپذیر :  خانم موسی خانی کارشناس رشته مهندسی شیمی و شیمی کاربردی با شماره 31980517  و خانم جوادی کارشناس رشته مهندسی مکانیک و ساخت و تولید و هوافضا با شماره 31980518

دانشکده محیط زیست: خانم تقوی کارشناس رشته مهندسی مواد و معدن و ریاضی با شماره 31980519 و خانم موسوی نیا کارشناس رشته مهندسی عمران و نساجی و فیزیک با شماره 31980520